Newspaper Archive of
The Woodville Republican
Woodville, Mississippi
Lyft
September 24, 1898     The Woodville Republican
PAGE 3     (3 of 4 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
 
PAGE 3     (3 of 4 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
September 24, 1898
 

Newspaper Archive of The Woodville Republican produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2019. All content copyrighted. Copyright Information.     Terms Of Use.     Request Content Removal.
F)t ;9 gluoa ,g, oo!.ti or, jlmaoA p toiq &apos;otuo, ,soq. oq$ oJu o.to u6illpuo 3 fl,.pii,.) ",l(I sp. H paT, Vl'aUUa. oa.o9 o.tuoallO 'sput+q podduqc 'eoIdd.m oaos 'pvoq p[ua.- 'qa! o.zuo osI I "o.m I1 Caota oa ponu.tluoa sl! omD1 u.tauzs put+ u.t Otli i'O!l o I "Imibo uu uoq,!ax t upts pun oX s.U!Vla' t wmozoa pu mnoqa is 'aol pu Xpood oql aoI ll-LGgI "Ig .uV 9011 J, "owl?! ll.UUOlI "D "Ak l!sdd dq9 o:;!ad olqmtos Ill i!Os lit Ax I ila!qAl 'la] 11 t' jo 'iJ,I3IgVD pity 9XIAeIOT) lint ll puuq uo I'lutilsuoo II!.li pint pOA!O,:Oa lSli! " OAtll I 1 :tDI,LOK "11 71' "X."/[II'AD:H'{ "!I II po:loaoa s uo!s,!m.h)d IIV "Atl oqlto Mlmiad aop ptll!qnload .(lla!.ils St SO;told IIOO.I}) IiUllllSlJlel "t#iilltil;Oli 0111 IIO e!AtalllllO ao +u!iuliil Jl-LGg[ '08 "A(, PIIGO "'<llD "Pa'l'a oau llmaod .10111,IO1 IIV suoDulUnl. 1 cop pn. aa!.iOllall pootll ,I 'al I0 t111 t/O pa!tl!qoad .i Bill lliill p+llt!lOU AIIOlm I oni allqnd all< L [>I,')I OK i 'popa*eAoa aq i[! ooRai, S!tl'l o1 ottts u!uan:loa ouoXuv "uo4 I u!l:'l u no2I ll1tuaolt' M V--: Lor I ">6,q,'[ 9 {7 "s!R 'SI!'.iOA !u '+l(Jll o.)u utlD 'X OJ.qq el 'lI " tSSO,I[)i)t , tl(}[llllll.IOJ(I ! .llJ OII(J[I#IIE) .lOdI ",-:(';G+I '! "tIo <ll.ldtJ Uli['+o IX.) '{(h "8 "9 "AO ilO!'ll;,iqOl,).) llq!illO)UO31 -!itia '*+,OI ,O,li,)(Ix.) [iV 'A4i'.l t(I,)OXo S'IUoLLII.IIIOop fly 11! U,JlU(IAX_ [3tit' lloILl ()l EII v,.fl[ %T_()IJ I2 ]1 L s,,aUlnJq]ii:o q [). s 9, v.(l.111 + ti I- l 'IH al,(s x.'jp. 11lll:S pill / .l,Jl, lh++ O];)[(|lHi)) 'gdl)'l ',4/1;" I (,(O.l:[)ot 'll!)llitOOl[, I ',(tldoso[ i -Iqt I "OOUO!3 'OJl+l IP.,lOllq U! <t)gdttlJ e6o I -k9 1 "H "StlD Xq o[ ao A "sluoa 0.e oa!ad "u uoL "lloIla saxo ..Ho I' 1 [OA+. XlOa!luo AtOll LI.I'I | *OAoadllIl OI pOOIIOILIUIO0 I)ll l;lliO+Jlq Oill JO I;'O.lti;) SllAl I SAl) OA'I Ill ptlU "AllAi'd [)o8d pliB ]iOA[OS -I[) fI,>AX OilOl$ OIll Ol)lOq Olll JO J[l I LIO)[17I l"lill I "I')]JV "xolllil) I Ill OIIO18 ' OAIOS<!P ()1 pUn!t;t a tslTA+l ! 1117 "O.I11) AOUl)!) [ o.11/ +qlll.[ILi. , Aal Ol plOl SlIA 1 '[),)q x{I.II Oi I)Ollliiioo t*A a- ] -xltloSX Og UOI -1o pt+q I)il "Silliltall OIIOA'I aO] ttOti t "P!+'I oql UtO.l t Ut.l)ooIq uogq OAUq 1 OJ II ,{OU P!3I aall +,lll!iu, q [lOJllO .(1[010 solqnoJl AOUp!+'I 11 lnill OSOS!(I s,ltl!.l/I .H--ll "UtI'CI ' O "q OIlS ,tO[ "d 'uo.lloan{[ tllno 'oaOOl, f---osnoq at[1 u! p;t 1 aoAa I otq3 I !potu tltlO:) lsO( t alll sl 1I "-IO.i!l un "llith00ft$1l00 <u00u Ill II Ill -Ill[ 0 [)[nOAt Ol.l!3lpOttl ,(Ul ilTt[1 t lt[l 1OU 1 PHi I ",(pauto tln(+) s,u!+elaaqtu'cq "ii_.'-,TO3 fff"illO "O,7O a-z+0V [)|)tlOtUttlO0; .q.lo(it[.Otl 1; "t[llo0 ,auLt;i=:, - la:,g "u)ilt uonl 01v'rml9 uIclOOuAt JO ;|)211 u tL'IOJJ [)12o I) IiXr "sIOO!l., 8OiIitl+J 1) (tl |ltP'+tllaOl{ 'gl:uOP -IOV '11%I15[ 'OU, ll Xtiii 1 ;l,)lao Slllal.tiiN {[213II SCAt OttA, Aoq aDl!l e l?cq I +tu.loj . IllAl+f4 aoq', l I+.+ It', I ilql Ill l +tOoq OtO fOO -3ql pill)" t.illtlOlli |lalOB l)Ill IpOOY.J IOl i!q* soul:[q ln.a' op 131t;optll$ IIDIIIA% Ill a.,so llOLI 9tuog +.ill +++. Pal aa'rm--a st .xc+ "l .++;if+ SilO] ]'l}ll] +tg oanaos O1 slrmpn am rttprtt n l mOW]IIIiA Jig aOlaa.nu OAm4 Oxt 'tt.l+.ott'[ .(,}ttltld ,t prig llBm.iOAlttil +UlOq pttli llO |OOU-U+;) .+JttI+4llq gtlO.IOtilllli ,it+tal'l'!r '|).(IOqJ,)i{ ;[tl tI,.lll.)13 Jl RI ' '+'111i11OO OlD ao,to IUl UOl!+!od .+?>+UilmOi ptoq t-u'lllt[llLl 'il tIol:i 1 pollaaXo'n till pl'+ t!aii!l!Otil =../J . p.qlunboun Oam i pau ..dlpl.lt;', t alltw#F oolio9 lno uxtO oak 'tl-UOl +++ i+ :Y a,u ,u ,,o,rm x,m m .++++a.4 ={'+: :" ptnl '.un;prl V pull tI!,,tttoa "it Ill -a .l.adx3r sopnlaul attznoo  i Bt:l.aiitIio ,') "ruo!l lgO5 [ i " +:'=:++ A llapsl.,axtl "Clio St.+tiloitll([ 'spi i,)) -pa; aa^I! s pt'iv, plOD00tZOAO .J. -='.-" paailomTd tit+ tul)+lli.lt:tIO Ott ,,Z']" 'opu.i UOSlmOa,I O+lUJ og ".la ,v,C-.'}t d -p:>./,[ - si) pauaouoa auo I K- + rj' *r'I'XOl t" w - 11 I6,l ":Ida9 "SS!l,'( 'OlI!apooM tal'ua o!q,.uo.'eo!l ], DIW. 4tldum.td ouop >I aom [IV "00o'E "10"O00'I00 00.t00xO.T. utfi!a pmJ !,loaoo.oa o ppJd trO[ltzOlt a:In,,v., d pal!ri oql u! ta!ou,>,i uoaI to t+aaanlavlntml OA!suol xa lom oil& ttomo+.tOll .uoun,, sol!ao,tv3 '&}IVO DNICDIXdS pta: (IX'OIl uo!cl'00vq00 1 H I Z V 11 d aoj luo V "LOIQ':Itt_".I8 "L "V / l.lltg tio/uI st)at*Oil,. E. " Oil.tapooa, o,u, oi / 'o lzld gg: md 08: g ..lu,. e m,I OFt ItJi+ll (I2:1 [ tad (W,: *.11 t{lOl2 - AI&Itl )) ), ,) ,, JrmaliX a::)N" gaAl'O" I uu:aJ, ,it:(" I Zg "oN ',lv.qa O ,o R S,,A!.|.lt* ..... , ,, ''liiqs:'laIA ,,#Alt)rl lllllal ,{Vt 1 "(1. llr|llt(iOJtoAIJ.l. )l ii ., )) atiqo.tA. ,) ,) ,, ,, . 011!a.tluoO ,, , ,, saoAnq o00aei ol sluomoanp -u! Ie!aod00 "00IOo100 Am ou!mexa ol lSO,Iolut JllO_00 o! oq I[D,00 1! leql AXO[ os :00oa!ad IIos ol osodoJd I qo!q0000A jo IIU H-tox u! sooq00 s112 H 'so[o!l -.I12 00u!doo00Iosnoti ,suoHoN '00tu.00qloI3 'spoo00'XafI jo )IOOlS 000.I12[ 12 pos12qo.ind 'olo 00guoTt -oM 'sTooD h'a(T /o 00loo00e Hn/ o,?z00 daog o41 "o]oFhuoo puz00 qs'aa/00ge00/ *f]OO00l00V? goo/00 o3a00 l ano puz00 ,ou H h'aao00aD oql u? p.oo l o+,/oi o.t 4 lfitllW '00'T"IIAaC)oM + u!00i,'V an.aH ',4 "H 'naxO+%L "A vz'avI .sa lXl "uoDo!l -qu(1 ,IoJ ula!lqndalI ell!Apoohx oq'i ol puu ttuo.nnl li t oi luc)s a(I suoiinl os,)a osoql jo A(ioo li mll ,ll aA{ I " a ' " 9 a'ts l!q I f lllltBIl ttlO.oi'l [ 'laOtU llliO ,al]l i ')i plao- mt'l u! Oj!l lnl!a! d mli to I alUl()ad injtlnaq o111 ,loqtltalllal oJ, ] , .tt++au ua>lel q/v.q puICaAV.,, oq, i ] aallll 1UaAaI'i aDill 01 laojmoa aot' i t J!m D vtl u! ;toqtoui put'. Jml'l.l paloA -op s!q ol popualxo s! ,llludul.fs Ila]qaeoil ano ml.L : poAIO.maH 'tl '.t'lOtllB tllOJJ o.masoad S!tl l)an,v otllo q ouo pu 'uautaAo.:d [s!m ipv.s Ii! aoqlaol X'I.loa laaul uc pa,)pou I I atuu lr, ql.}o sosop a. uaq, puu l!dnd luSald pwa "HDOD DNIdOOH A (1 "l "SmlO q OlV, ao0I "sluoa 09 av!a([ "[[OA OlIl saa -1lllOtlOad A%OII OUl poloa] 'Isq oqA aol -aop o111 uoAo purl "poana jlOS11+l pll!i [ II)ItOIU OilO JO.I 1! ll[li aOlYO ptl o.iil O 2{Oiil)!31 O.lii SJl)!lU 1o I).ioll [. llO!]llaodc lib i! gtq OdOq AlUO ai O111 plol Ol I I)U ']S!lv!aod I)OllPl t+ s, .lOloo[) ':IS I ,(I .l[Iuq 1)O+'i a+eln ,{1113 ]iiOlll!Al mn>.!a!s.4t d ltlOtlloaoad A,IOA XlS .{q [iOlO.il StJAl [ "illtlOill XiS.iOAO .io I t)oq Oill O1 poiillUOO SAX l)UU 'at+o.{ JOAO .lOJ'SOtlS[lOA, altUo J OIOAOS ql!A polqnoal s I "pn! awl Io ,u!Ip.ou ol ltmnoa ll!a Xalul)t -alI "aN aql I)I ao*a roll u! oaluae, u l,)q oql s! tl;)!ll*l 'atqndo(luu A[alllail aql u! t;loqloot ;+ tllB Ol Ji'[llSilila,l') Olll plumti ivqi u-!i+;J!u!uipV aq.L "spul.m! a13 to l.,Xluo.'l pap!x!l) tl Idoaott ol sosujoa u!l(I j! ,t'J]UllOO lill. |O o.aIIO,') lll l]lllllIIJOlO. . [) tl! .lt+ Olq.aap!.uoo t+ o XP.m UiltiOgl. .tit+ !ill pu 7 .uol+oJ [t+i:).lOtllilioa .Io t tl Oil IOU p[lIO.l .{'uul.lar) 1till ualil II! ou s! oaall'l 1mll aoU-'l Olfloo(t puu auomuaoAo lq,I, ".lAa.ol 10S,O oql 1ou s! slq.L "1It! .l U!ll].(aOAD a+ll+rti llDl oouanssil , 0Dtlmoldip atll tlJ,OllO,') OAl'tl(llI.ld ,{JaA ll ([;)n sano aap!,suoo oa saaddg luomuao -Ao utuaa O Oil1 lignoill 'soimDuoo os pul o!l!uottllmi uooq s( t 'al -unoa lql jo osanoa allj , ".(umaa O oa pul jo looj aapuaaaus Uill aailaa ,Jlunoo !I[1 /1 otqad!tlOJ ot D Io uo!q!.!qbalt aql ol elu!od aoq -anj lOOlanO oqL "suo]lipuoo qans o1 a!mqus uql aotliua 1aa!luo oaoql suo!ssasod aat I aeal.aa ll!a n!ll(t, it+q1 nlUlaaa ,faoa aq Ol 9moo I -o -!lad!llaau O[li 1o oam;lml oql u! alna atll to aa3atav.qa Otll ol s oatc)a tn -IVmUOa t+ uF.aaa u 'IF' pu+ poo JoJ 'lttt.ue]I ut.:uoo qalq.U puels! aq 'uoznq o1 o s[malu!auamuJa -AOB !ql gql oau guo!lt;:)!pu ! oqj, %OA!]IU 0I|] '19llOUl'g UO!!A!p aql oq [1!* aoAuj auo U! aoullltuno ala solaat Oql 'ou!ddll!lld atll u! 'luomuaaAo i to 'luuul.q!lqv,l mFi 'u!od o'l smoo u!ql.QoA<'l ll:)!qa oi 'lSlOlll {IIJOllod O1 se, q ,(altlllO0 glq'l uaqA "apl aalllm aoillO tuoat uo!l!suddu 1o luotUdOlaaop oql ol qaop ou n(l 'o1I joaauu,am lq ."7"- ",74,I([dI q IHd aII,L a=- -- a: ,tpuoI uo anqsla!A u! omog 'iq!adn olq.aauo q tie st aomom !q l!aall.'l lllAl Osl tmlj : paalOSaH I'ltl,ap t) pu .4"laUIBun !q 1 *oa.lo9 loa a!oql ,u!ssaad -xa n! o:l!un looqog ,(,puns ,!ql lo aoqmom oql II ltnlJ, : pa^lOSaI (;gl 'qlL "ldag {)all [) oiI arav, s i o I!dt)d pOAOlaq pu paul,-)olsa qanm t+ "OO O OIID.li H Jo .faotuolu rll posufl oao suollnlosoa o!<o[[o t atll lcoqaR .P.ptlll lnlld "tg lO saoqaP.al bil'l to o!lootu IV "aall!tumoo (tOOA ' "yI<)p.i v 0 "II.laSO 1111 VAt(I[[ 'sIosauvnoIl_I "fI NlO_e lOmlas pml pua!J t pasv, oaap an(, 1o AI!mP.t tip. ol eltlO+ aq uoilll[osaa ,)Saill ]o Adoo lmIJ , :paA[oall uo!;altI Io anoq .i!alll S!lll u! {l!mt paMtaaq ai D .loJ l[aJ ++1 .(poq luapuls aa!iuo !tll 1o A'llldm,{s so -doop aql 1(I. L "amluoJd pu adoq 1o [lUt l)Ull uno,f os auo jo '11lea P (q .l.AOUlOa .flomFlun roll u ! xioa -aos daap laaj o13 o. w.ql lqiuo,l inpom M!unmtuoa aql put 'lUal)nls in yla[V, t pu asauaua u loollas o!i' 'all)Ul.lOOll;)s [)(lg t)ua!at ano jo II'l,a p atll ut ago[ Olqnadoaat ut pau!lsrls aAm 1 oa atoll azqtaa sso I 0Ill-aaAOU 'op 0A pOD JO II!. U!.taAOS Otll Ol tlO!S!tllqnS olqmuq 11! oq .z Ol!q. ltql 'lOOqa till H all!Apoo oq'l tOSlUopnls oql Aq 'p0A1OSOa 1!ofl ! IOOD HRXff fix :0111II1 -iooqas pus puo!a t posaaop ano to lno +'111 plaot+ mql Io ano +l+a o aauap!Aoad os!*l !II u! po 9 Alli!tti -IV PaSald s+q 1I :sBoaoqAt HRaOfl : AO "}IOOD IIJ, Va(,1 IIJ, RO ,%'<OI,I,!l'IO,qalI __ 11. ,..i ilk i,.. e ...... "Xl!a Oill Ul aoA I Ollai Io ao IUO!l!t)pu ouo aaod -a. SO!l!,+ p smaolaO m,+ .iupsanq, L "suo!l.lU0a 1,osaad ,((1 polaa]oad II o s! .(lunoa oql oAa!Iaq a, "os!.ao1110 "stupv aaoeI a aoaaadu! Oql Oald oa llO.l oq I)lno tl puc uODlUOa au!l op aOAOx, oq 'lOqUil,'l'l,q UO!'IOtU! aaim ouuvo eiiltll aq!oa/ to sslq,'> mD ldoaxo 'pa'+t!mnt uooq luu oall lt1'11 q uopptqa'g s! '.su.ol lslo.) "s!I .1111 1 o iaoao puu sUeOla O .o uJoJl olS s!ql ol a!,iIcal aouossd IIV uo!ut+ t+! llOa ol mtutlOtl l'a,a ",tpallt luaaat-J!l).Otll aoJ ,(sla .([aA!llla -i(huoo +1! O)lm "ola 'tlq!0at ol quomooa pu lU,li V l'a oauolatuo") S!tl oq pauan'}oa ost,o[tHIi ".lK "AO}I IV, aoua o11 sap!sa{[ "luo!,l aJom "sv'tlSI,fl;UOa sl qltOlI to paoll olag puv. onoqll!ll 'SA01I q pol;mpu()a a,iat s,)a!..i<)s aq, L "s.to imom i'lu!moa ano lll %! aaqlou puu 'ao, qsI -Oq ]O UO[ ILIO'IH! J!OI.r.] pa!U!S UUOI soattOUl .'agoOOtltlil o| O$1tO +{Ugtll -a!tl puu I.)OisoJ!tn:m Sl: asO,io]Ll! Jo [l;op ]P.O,I V ".BIlllO0lll II]JSSOO;3tqs AJOA U! polaOSOa X,ql qmll Oldood Otll aOl.lP, AI;{)U,H{ poscl a qDailq;D ul:!.lO'l , lqtlgl Sm 1 oouataodxa aql si uosoa -qsoa,t otl,l 'lit SO01AJOS [P.A!.lo.l Ot[ Oil() pa,'naoa(i. aoo o.Itl "ouvavodd. omospucq v sauosaad ouq)olapouloa a!atl I u! lOjooeaSs.tp uolto pu lnlnaq A[o')o[dmoa u!aq aoljv, 'todopoqff, s,fP, p v, oj v, u! ssoutnq ,[o poa oq lllaX "'OD oot[ODOl''tll!mS ottd, ou![ Ola[(Imoa puv. au ; q!.x oaols alatll pouodo oaP.q "noah souu "A'epson j, uo UA<)q u! m: aoletfqA, uq<) "aN u!" poAoadm! qonm 'sv.xa& uao'soA. moaj pou.uvloa st'q 8ti!.laOlt '(I "aN :q 'Ol II. tl(JPWU(I aoJ ,epson& uo qJOI i_lOS,iaptlV "1 "It ,iIAI IIOaat:ll qdle, II 'J jo SSOl oql qanlu aoa slaaOiOll!aaa"ltaoD "Sq!D qmc0oN ol l!!a u aio.q pauanToa si, q allBnA ".ltI tllO(t11P.oJ<l poo, s,Otl', omo "ss!IAI s[ oql ,lo ut+It:(I IIP.Ak 'ovaoq pouJnoa t,.q 'saunmm I sP.xo,L jo '+uoui[oI s,oqalLI jo A'|I uolllXI "olI!pooAx n! oqItnll .lN Btlil!lA I llotuaoclal41 PV s!I,t qr -r "9O(I X IIAII&RHD somilatllOm aao, q.')!tI. 'satl!tuanb un,a iOtl que, llnsoa pu ea!ud u! -uosv.amn pn!l q aq, L "aoA aSl pans -atll] OSlllOa aql tllt,'a ,tl,laOA/ asom put AllOa laealuoa atoA (!ill uao pue go!ll.') aql Io uo!'l,")tt otIJ ` o',M)ll}l lsn al os al,q oql m aaP.l(1 l)+ioatu! Oll'l II oona(lul ilmoaaot OllL -aaAa t Oli a fto sast+o a,ta,l oaaql astaot I osoq. u! poa!l uaqa ptni paloadti IaOao tl paol $11iliap-Ill "t! ll+t i poloiialSUOa *ol)ll) t oiii Ollll Otldttlaxo llail9 hl! [ -JOAItt pill OStl,. ][O JqIllFlll rtttlllg ,%1| 1 -A'Vq 't.IOqfllOOI ttlolil!lSlioo soo[oddtt t anoql nooq o.leq a.laill SaOl1 3 IV oql I1115 'uotmaop lmll uodll o0lil i "qw.ap -lloa u! p113 "'tStlO O00 Ol[1 tit IIOVI[O t iitUllaa l'attlJ at!ql ol ou pu ao 0f na(l naoq OAt I -op Oill aall 'paltlalitIl.la:tatla u(Imoaa, ,n ptni tlullaala& aaoql : aeanoa si una aAml ol smoos oql u! sa.nliO t o!)dtuxa osmll Io -uoD p,!ufl aql ,luaaaada o; OSilaoq 'lad o*'hltll u[ 'alpolqnopun mao l) t+ul aaql sl lotioq 10 llOa pooaaaO 1 ao.'aj oql olwkg s!ttl nl sl 1I i1t ]os 611otldLtIOXO Oil) stul'g[a "'+0t101 Itans A'q oso 1 ol puuoq oiot 1_.___.__________,._'o9 }Il[ "A :P! P "X o111 qai.tlA't l)U su!!tJelPpull lb'lae auamladap o,,l aql Slooalp It:aaua Zlmpummoa ..... " t" J Ol IO I P . t . I1, ul aaAOj .UOllOA2 |O l.lodol o.'I O[)t+ctl tlOilnlllsllo,-i oql Jo uotllllOlA i11 ]Oil o,xlq StlOIJ O AoJO .loch3d .tllllJOtll tUOtl)Sgll.{alaoP JllOU.tl'[l} pll1 'A'totl ,(011 O1 paplooal &la=li tioat tm " " t I )ull UOill "t)otanll a SllOiltllUOXO oql Io oSOtll oai Xtul+i Uolun 0ill lq pitlaalll att& "qnol) Jot uloo.i ou maag..lo)al:aqa oql P,t!uop sop!soft qa!lA o.Iall.l$.lo.a sei. atilt aaalll lnq pansand A'l;tOulaol o.trioa ollo tL:looD to uo!!oop oql oau!,q,, .n!l,at oql 'ltiil'l ts ol )lqaouotl pu asouoq Oili pu!m m U!Aml 'soD!aoqm II snala O ,tto atll q pasaaddn oaa, ot oq:l lt+qi aAO!laq ol uelanlaa oJa, oA4 "Xa!lO,l leaq oql s! (lsauoII ql pnaqaa(luloa +)I Ol)m aq ,ill;) lv, ql jo oI(Ioa(1 oql pu po,')aoj aq Xottod lsauoq uu uu.') asanea .!ql Aq .41u O "o.anoaaalut-uou 1o aw)d a+l!l ++ l<Iopu I1!. sXa,L l)Ul ImqIV lqnop ou spar>o H 11lmql liuv.!s!no, I pull stn+ola O +a'.. Oill ,it ! t)oa!:aa(I uamluOauoo Oil1 it) aa!. u[ l$oJl u!tll-'l l!lun sUOlaO 0N ,isu!lt oti!lu)a,nb a.91lls ) s ! oi);lg .re!q1 ol u!1uaa 1mll osanoo ,(lUO aqJ, at aoj os.loa + oql oq It!A 1!.') aid puv ulllaO .o Io satl!.ioqmv I v, tpaI uosoad Olll q pansand aou s! a,anoa !ql 'lmll gaa(Il 1I "paJJtl.q;)o a6.D t gg uoos g aOUOl.!xa sl! t o o1 aql to lu)tuap,+I.UOUla'a ldmoad puu 'Xl!.+l ot11 m .laAa| tOlOA lUOAc.ad ol )laox uo!lllUl pu+ p.mq" t+axa 1o a!lod alqaotlotl pP. ,)9!1 0111 [,ol,atln m lOlt oo "aft "aaql palslxa aaAl Olla 111 oAoq UOAO 'uomopalou.,laU ou uaq OAml plno oaill 'maql Aq taui oo!ssaa,ldts IO oaV, ila pn 'sUUOla O ob7 u! qHoll to paolt oll,q ano ],, aoqtuatu ]o laoa aualslaod oql aoj uaaq :iou i! Pe.H "oaaqi aaAa/ OllO.{ IO oauols!xa oql oi sll qlnJl all1 ]o iUOmlm,-)uoa Itl!. .(1! o llttll jo llq,')ltlO Ilia!pare aql oiL'-mlO ol pal11!aq lou suq t)amlll o11R "smII aqJe "eUBl -aO aK IO sa!l!io[IlU qqllaq all1 t o ItlO paolo/ ++li laodoa a,xoq oq3+ ,,'qllv.aH jo paroYI o1,1R tumr!no'I uoPt.eaad (I "II 'uoqano, puoulp[q (pauil!,q) papaooo ,llO I) oN "luoOSOll+A -u,,a s! (,touuaI) I "oR OD "aA!a aqlto op!s gTlsoddo oql uo M!a oq'l OA()(|II lUO S,AOAaH 1 sosa oa B J3A0 JO gl)ltO ,lllO t ]Bp ol dl,, -sullala O o u ! loAo) IU!aR} u!+II I aql '/'Pttt uo "ISIAHA A+O?2 ?IX [qtLL ,,'luatupn[ Am jo puv, mmoa oq pill!. 'o,'matasuoa u,t) /{{11 JO O{)lO& O'l .,,i)tlt)j 'lStltU I 'ln't :Jaao'li'q& oa,]op .{uu u! os.inoo a!otll .i<) atu,+Lll uodn laotoa ot osod,md ao oa!sop tle m!1.'IO -sip 1 uul' 'uaatllO.iq m aoj qaadsoa lsopunotoad oqq OA1,.q 1 "uoaqto.lq xtu ,t I poqat, oa uotstl[auo30Lll oaoaJ IUOSS!p Ol pal[oclul'oa o,to.loaatll rut; puts 'I!OaOa I 'uo!l!i)uoa . qalls moa)l oauopnad.!an.f ano o.iu! po.onpoaln! oq ii!, uo!njuoosolpu put; '1u!t:laOOUtl olr)[(,sql: p+lP, OUO ,I 90U[)0Xi I plll Slll!ql;'l+ Jo llO!eloIl [{ll osa 't(atlt U[ 'S.'e,O!,' a,!lnaod .liatll"qtolclxa ol soBpn[ au alqt'ua o<1 +@ImlS ;.l.ttloa u!poaacms 1Ao R(1 'pod -a,)sun oq o+ s! "d!tl,aaq[uam 'ltlOJatl!p .1o pos('dliloa slanoa aomaoj q poal;/a -op AlUmatos os Agl oql 'laoso+i leUlt jo lalma oql jo fl!tlS.lO.llU01Ll AOtl oql ll! OUllilO X J)5.0 tll!, ':w,q] pootlsJop -tin 1! Oa]3Lt Ol tiP.q3 ';)lt;,lSaql |ll:Jaq m;;) 'l!nll'ina aoll:oa ou :A',lio!pn[ oql iiodn paxI1 oq uc9 qacoadoa aoit, a,l -aod Otll ql!Ax aualuooJt, u[ aou asnua -o(/ ',t(Im!s putls ol l)O11!maod oq ol oJu 'maql aapun uo%v, o.v.q ,t,'(u .lq.t.t!.l ql:tl&X aollP.ai ou piiti '1!.ioq'Dil; (q ao 'uosl;oa u! pol<loddll, aaAoaoq 'stiolulclo oil ,II. '!.(llrlUOttl' t ! 'I polna.ioAO oq Sou plnoqs pu'o t.]!.IOqilll |)tl1' tioSO.I Aq pa)aoddns SOAIOStlIOtl'I oa'o stto!s!aop lOOD ptl l.toqmt+q mI,L ,liiO O,liil -lS!fOl oql .q'OilOp oq llt+ll s.'tail.all uo!lnl!lSUOO oql tla!qAt 'uo!llll!OI IltO!l)ii[ q !litl op 1,1iaO'> S!tll itl "o.lnitilS!lo I Otll .(q pott+odoa uooq .IOAOII ml IIO{.ldltlOXO Oql ptll '1! tutAtOllJ osottl pitt+ 'OStto Sll!l. !dq.ss!ss!N Otll Io opol.lXOtl>t Iln.I tlllAl 'tlO!;ItlOAUO;) tlOlllltIlSllO0 O111 aq Dl.IOU ! SlAl "OilP,,la ttI!Al+80ill pUll 't,oaIaop os t)tnl 'Ol13:]S S!lll il! lauoa lOil+.u, I OllJ poui!+l iio!lduloxo Otll ol poll!l ilo 1[ll+.ll S.At Xultduioo +m imOaltOa s!q 1 'osP.o lml 1 .otl!tll.ll:tO,.l puu utAxOl[Ol snots!aop .,o1"31 snoaotli -nu pue "-'looD "SA 811!ti !d(l!sstSS!l' '++PP'I -'ql &fail IA 'lltlitl I]I.NT lt+ JotiiA Io ollc> oil] .Iopuil 'lpolqilolnij] " " "UO!lOO8 s N .1. tlO+,lat+d iliqlol:) 1o xoq I9I lmll toottlUi+[ l!'!t eixo ptni .lOla |o il!ilodo Oil'l A'q patnllo UOaq a,.ill I oql St ,'OJIl|lllSl,O [ Ollt a'q<t)o[llod -oa a;auoos SSOlUU SAI I luaotto q at) o'1 l:11v, gl Os'(r lil,l "'li|itlii ')| [)all) S.lOl,ltl[la OA!lOo(.tsoJ ,1.10i{) u[ I)USo.idxo ,(plq i) "lua!v.d aq:f '.laAat A',OlI po St m)!ldmoxoil q,')n, Io m!! oql aol ,t'upsnj, ao pa!p 'om)a puooos Oill *Ao[uII 'aoqal,! -slp u!al oq,l. 'll! u ,fpsaupaA oi du oa ,aou ou q uo-,la P oa pounouoa(i ouo ++,,< 'o,,,+o0o,,,' + :: '+aotl.,o+qa ,'luH)ua+ O,IO)oq ott qlt.+A ,lO]llOO O' IlOi op liIl alma ,-3I -Ipa ol ,lali|tlllp tltAll | tqhoaP, d %)[11111 i polllfoa II $() tl.lOllllOD oql 1D) WIIAX (<-J p,)tllt put Jt"lldO,I 'laO].htd ll| "stlOll)OltltllOO pu%l :.tOU Oal) ll|p||n(t ;riLL ",l'lt )ll,+-< Il, -I:l,laels llli ,I.ill /otw(ioj, 'qi>noaoil,l +4"l+tiitt'Lildll LIOl,lt'aoptJ!) l ptitll .illtilla d ,)qJ+ u I uotlanalu t Otll +.lttq s I olo[IO D cnll u t ttttl++a;l<.)tlaf+ lo [)aupullls otlff + , "S0tlutuottltll pttu qIIU[> I kt ' 'uotqna01X 'a!snl to puls oql aoj so!l!l!O J lU!ao(l - 0ouot.o 'sam0qll I 'qs!IUa n03nn0Ia 'm.Snl JO S'ltlOullJltdop oqq u! +'I.tO aoj paddlnba ,CIqBnoaoq,L "+d+s q, ze,,,, .+do.,. loojIo l)lil oO.loJ fill.1 In uit.'tlJo.l lltll D uo!lul!lmioa S!ilt 1o tloildopli Otll 11 i)all!lUO AlltlilOl o.nl suo!lu.iod.loa itO!llAt ol uo!lXil UlO.ij s11o!iduio -x{t "06l I ') tiO!lliltl'uo dlliO ]o UO!l -oos I0I Oill 1 o osnl)la ti!AlS Otll 111!At 'lauoo oql jo A'l!ao.fuoi aql to uo!u!do Olll os!uoltIJtnl ol ltnoltl!p oq if!A! tl Olli sa=,l!als l! st "illXlllLllt i)illt lt11!lt+!l!mnq qloq i pu!ui Itl;itOl oql Ol poliloto.id ++intl OlOtqa.datlJ "tqilii -p!A!pu! Io ll+tll stl muss Oill UO!ltiXltl ol loo.fqil oq llmlS llload .llliilioad JO] Silo Illl,lOd.lOO ,IO laodoad Oili 1roll sCm)laoP qa!ilAl 699[ t o uo!llil!lSliOa Oill to uoit!Aoad 11t111 illlAl lOgUO:) u ! lou ttlAt l{o!ldlUaXO !qi llllll ii!ooailll XlllnoaOlll soiltln[ Olll Io 11'8 'spaoAI osot D ptload.iolu ! 'AllUO.lalllp s.'lplif Olll to llollo to qitliOllil('lo oitlatl(lo til IlOllJoptsilOa ol.l()qltlO alltu l.lllOO Olqll Slqllatnuo.l (.laA. oql +.'o uot. -ll!dO Oill OOliOJol]!pii! nolildlUOlllOO lsolul ql!A luoal pll SOl's a!oill .I o OIIO!)nlI.lSllO.'l oql I1[ pOll!lglllOO ,, ' tlOl 1 -llXR10l lo,"l[qilf$,, tilll,IOAt tit[] UlII.IIS -IIOa tl! 8Otl'IS ,Iol++!s J.O S].llIOO OAi I JO sUO!U!(h) Oill Ol oOuoaaJop ld plnoil 1.uloa Oill Io sl!.loh+ui Otlllmll Ihql -tlaopluoo sli<)!.io to /tllJOAt Sl 1I UO!l+lS!oI lU!a!Pnf !Xq Ol)U! aq IP.odd !ill it+ill ilOOta.lOj OAIII I il plnoa A,+llll 'lllado,I Ol l+q,t.(lil. O.ittA% lllo!lditqlJ.).i!ml) lmll o.iliO.t ill. t A%..)II.,I l/lU).ltl+tt. I OIll al.rq 'it :11i!a!a u! poqonoa lou s! I "aoli aol 11a! allaapa qP, noq5' +u!ttlOS s! tla!qA 'UO!u!do II tla!qa tto!la!mPii PaUit!alun eql ++,ootlsnl'jalq,'- ) awl jo uotlaod stq'l pu uo!latt jo qdap aq'i pa1la!plq .... suo!utla auo l'a aaualladds gaaaa. .s.lopoa ano ol oAI oax oouo H aaq q polOaO stl qa!qa txls!lntll 611uoumuaod -ua "Ssalpuno q aqff ,,,5oaapatuo IOAOlllqAl ffu!qlug; ol o119 Oil10ill t 0 ,i01qtle(I,, P!IOp! alil 'li!All 1 oiuuiAl lli 1o ttltO p Otll Sotlnou pu!q qan:j o!lqnd oql ao Atlt| titO i saa(;ixo u6n pao 6u-qmq,, oaao tt 'Mno0 oql q [V, SJOAO,1 05, o[qu!l S!illl+ti lr.aou61 t u!pulmmoo oq,I " :tm 05. s[ o q no pioq <ltlotooanput oqs, aopun sat.zol u!a+OlIl oql panss! Apo'l 'talut -o,, p..: 'w.',:"-' ',:"', o.,,, o osoql uo(Jn Pi}Ijtll I Jao .II;A I,(lO) - 61 "lds t'lD "iPIU&d toJ louq utqoUo,t so.l[Rtr ( q l :uop -o,tOtll pu 'posaoAo,t oal) 'AXlq oqa i.tOO .UOD moaJ aapao u!aollo jo laoddns u! IlU.xt,o, Alnoaxl u! oqs, qIt,xx oouupaooo,a ut+ ilaeuil -anp .tlo!u)!p 1.1rloo omo.tdns pue. oql popuol os,ls rtola'lA 1.moo oql q oouo:ls!xo jo 5,no ,,po'l su)aos,o A o:V.topojoo D jo -t,l,to[, , ,! u!put,5,s ,.to. umu .|o(t "Xupaolo puomqo t tOT jo lv I v, uoq,u 'POlllOs oq o5, 'suoz ouo ',o!lod o!lqnd to uo!'lsonI) u s! PlaOA oql Ul aoq 'oldood oq q po;ISU oq llO, um 1I "olul oql jo ql!'eJ poo oqs, uodn mu!ls aoqs,ouu pwaaq o5, dn smads ,luo,,') otuoad -nq ano jo uo!s!aop tuo!ulOAOa s!qt uoq,l 'olh) .ltm.1J.q uuql oaom +<luot+ ! Xq poaanout lqop u jo uoDlqpndoa oql q polOOa,U uooq pq qo.tqt 'plaoas l!oaom -moo oql u! u!pmJl el! gutaoaoo -oa nq m.ti oli,q oql ql oij oqs' uodn Uplattuox o.ni os't+l,q oq to aodlld lSOlqll oq,L "ollg ot D jo qlP+t poolt oqs' 'oouuaodm! oaom jo ! 5'uq, 'pml so!anpu! -sod laoa oql ! uoi!oop luoooa q q polaannu! o!iod oql luql us o5' ,a)ssoaou lou s! 5,I ,t.toqs, jo uo!!oop oql puu uo!ldmo -xa oq: uodn ,u![aa Sl[!m oql ll!nq oq suoz!5,!a ol uoaaa a[q -anout u l.tO, mu L69I ol L99I lUOJJpoputuop sax I Ioq jo uo! -OOllOa oql puu 'tuoql qooaou -uua 5,anoo "9 '1 oql moat to!Ioa 'o15,9 oql jo uoz!l!o oq 'l 'Sll! tu u015,oa oo(tit!qmoff oql jo oeo oql U] Stl 'pouAo oali faql oaoq, ptm-sa!aoo uoll(,o moa po -m!la oa aOAOAOt{ soXt*l lael{I uo!.!oop 5'uoooa oqs' uqN spoa -Ip+a oql ol om(,a IID 'lgql ,Canf -u! oq olt+Fl!m II!a 'l+qs' 'os JI udmoD oqs' jo aoat u! 'osalo "I "II "A "I%! f' "X oql u! uo!lonb oqs' op!oop II!A 5'.rooD ouloadn<q "<q "il oqs, Taql lqnop o!1111 ! o,loq& sFoo33 " oa!lnp jo!qD .Cq ploq os aaou pu lloqdmuo pun plou -aV 'aodoo D 'saomlr.qD 'liam!, su' sl!,zn. qons q os opmu :,wg I oql uooq suq uo!l!sodoad !ql t o OA!llau oql sauo uo.,I ao$[ "saoaoaluoo oq:l.! 'uo!luxul o5' ,,pos'oofqns,, 'po;!o uotstAoJd iluo!ltl]!l.tlOa oql jo ooaoat q 'oaojoaoql oq llUq. uo!luxt5' ol ,,loa.qns,, suo!la -odaoa jo 5'aodoad !1 u aoqloqA't qauoq llnJ oql q m poaanauoo su. ,O!A s!q,L ,,'UO.ts' -uxl ol olqt!l 'i 5'llql--uo!llixtl 1 ol ,loo[qns, oq llUqs 5,! 5,ql tnq 'uo!l;xl 1 ol polao[qns oq iluqs s igoad ,tmunbod ao t suo!luaodaoa 11 e. to 1aodoad oqs' luql Oala -op 5'ou soop lIO!lil]!lSUO00It+I+ oqljo 'gI "lav 'gI "oo,, tqs, ploq lanoa oq: 'Hood "t,l Sl!!N !dd.lss!s!B I oql 'omio la!t oql uI "oaoq potm;u oso oql u! .inoa oql jo 11,IO[ttt a A'q lS.loaoaluoaoa Oltl o5, du 'suo!duloxo tualt ol o,znlul!o I owl jo :qta to ao,uj u! ,(lpos,uadaa 1,trio D ollio.idn oql q< ponaluoo uooq+p.q UO!laOS '!q,L ,,'sF, np!*!pu! jo 5'q'l m: otus oql uois,uxil o5, :lo, a[(lns oq llUqs sltload :gauiuno+,d aoj suo D -uao(laoo il u +to 21aodoad oq,, : s,xOllO J t+poa uotloo9 oti& "6991 jo uoDutluoo oql aopun sa,o jo tuaol II ,to t uol.lilxlll uloaJ uoDdmo -xo sl! popltold ulldulo D "it "I aq 'ollll9 oql ohp oq o5, pom!lo soxul lauq aoj slt,a l!ns oq& 'oD "ti "lI OllV'A "s!I41 oozx ot11 jo l!ns oqt ul 'OoUi oui!l Olil! 10UiO po.iOpU;.lt "uo!ti!do i}u! -lUOSS!p ,pool oo!lnp to!qD to uo!laod u!pnlouoooql OAt O,A '01ulg oql Jo ssoad oa!)uo oq:i lsom|u jo . uls!a!l!aa oiqlao*slt -un pu lso.las,u! oq] posnoal svq ttotqat 'oldood ot D o5, ootttl+lodtt atuoadn, jo l.)Oflln iI uodn 'rl,ll;ttl -aa ouios 111J* UO!I;)OllUO'O tl[ ",LHSIOD 7,qlC:q,I,T'lg l!l& '(a.(,nl ! ,+.() .(-)t,qTDM(I ,I, KXDXH V -otuo D poota.qlO H u! aa,lll UOlilli 'a!o^nolt '1 s!tni(I to aodlaq pu laotuloa oq:l oulilo -oq pull odo.m u! polltanpo oqg "ooauol ssoalaodl u! pO1oAop pUU aZ aoq ql.t tt oqs uju! u s 'aaapotu oql jo s.up Bu!ola -it puomqa!H u! uao -aopun 2qlooja! oq ol llOJ plnl uoo oq ol pgq llql m+d -uloluoa lltoalt ll qt!t In!l -^!I put; aOlniOl oql t+a oq jo .(tram o5. -qlt*op aeq uauom iltAI 11maodso olgipotuoo pio oql put+ oldood aaAoaoa 1o1un5,! n plnoa lq odoq poouoa 5,uonboa t nq 'almsoaou paiu oaaa sm)!o!s,qd to mio!l -uoa 'q'l os 'no!ao uoD!puoaaa q som5, lV -sti llqalqllm qs,!a qluom aot 11! uooq pq oq r.qleaoq lunooau ja!aq V "I "I Ll!d[ llOSUllaauN 1 puu lio po!p 'S!A(I o!aU!At se!II -Ro[) Xl[,I, o lOalOU s,aaBanqaaLq "ua{} u pu u,to iq su galuuoo aql oj lfJ pOOl pue tott.lnu qlt,li Alaadoad pu pallalO il'lltllloll ptll po.,tOUiOl XllSORi Of uooq aA'q p'op a111 Ii oa llql pU!'l oqi |o aUO 9 ! H oql u!laodsui 'm!q 'ltao ol pouuttu t 1 ltlapillaql sal!aaqm ! aaqo lilo uoo,tn aql pul JalV pUU Otl "palli!tOi pla ! Itnll P!S qovads!P t+,+i'puol oq I I!a oaoql osattl JO anoj lxau atll U!illtt utiu eao I iI!,l saoad paapuuq ol llnll dilt " "rI'lal:tIXR& "a " aoo ZiZ pals,)nS.)a -lI-!.)adu oat s;tqmam ,too[o,o .oup,,ax ,uut, tI oVo'I ttl[)tl -N " "a '8(,)"X "aapo,/ BUltoOui 1t!lllOl auiu "up, ooR "A(YI "01 "At ",181(..[ "lVN.OlSttIID2O.) H, ILX tti.RlloSo) ilO+.+ &N XKa[DIONV ,10011 i!l,t al| "SllaSLL00IffAQV